สล็อตฮอลิเดย์ ค่าใช้จ่ายสำหรับ แทงบอลออนไลน์ SBOBET

สล็อตฮอลิเดย์ บริการระดับมืออาชีพและต้นทุนการผลิตในปี 2554 ที่เกี่ยวข้องกับการทดลองทางคลินิก ซึ่งลดลงรวมกัน 2.0 ล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ลดลง โดยหลักแล้วเป็นผลมาจากการทดลองทางคลินิกเท้าและข้อเท้าที่เสริมจมูกเสร็จสมบูรณ์ในสหรัฐอเมริกา ในปี 2553 และชดเชยเล็กน้อยโดยการทดลองทางคลินิก Augment Injectable และ Augment Rotator Cuff Graft ในแคนาดาในปี 2554 เงินเดือน สวัสดิการ ภาษีเงินเดือน และค่าชดเชยสต็อกในฟังก์ชันการวิจัยและพัฒนาลดลงในปี 2554 รวม 1.0 ล้านดอลลาร์เนื่องจากการลดลง ในการรับพนักงาน นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจทั่วไปในงานวิจัยและพัฒนา เช่น ค่าเดินทาง ประกัน อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ และโทรศัพท์ ลดลงในปี 2554 เท่ากับ 0 เหรียญสหรัฐฯ

ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารรวม 3.8 ล้านดอลลาร์สำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เทียบกับ 5.2 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2553 สำหรับ 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารรวม 16.0 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 15.2 ล้านดอลลาร์ สำหรับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2553 ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารที่เพิ่มขึ้นสำหรับสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน สวัสดิการ ภาษีเงินเดือน ค่าชดเชยตามสต็อก การเดินทางและค่าโฆษณา (ส่วนใหญ่) ได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นสุทธิของพนักงานห้าคนของแผนกขายและความพยายามในการสร้างเครือข่ายการขายเพื่อรอการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์) เพิ่มขึ้น 0 เหรียญสหรัฐค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค 4 ล้านดอลลาร์ และค่าลิขสิทธิ์ลดลง 0.4 ล้านดอลลาร์

คำแนะนำทางการเงินปี 2555

ตามแผนปฏิบัติการปัจจุบัน ระยะเวลาที่คาดการณ์และต้นทุนของการทดลองทางคลินิกและโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ บริษัทคาดการณ์ยอดเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นปี 2555 รายการเทียบเท่าเงินสด และการลงทุนจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 32 ถึง 39 ล้านดอลลาร์ และคาดการณ์การใช้เงินสดสุทธิของบริษัท อยู่ระหว่าง 22 ถึง 29 ล้านดอลลาร์ ผลขาดทุนสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 คาดว่าจะอยู่ในช่วง 23 ถึง 30 ล้านดอลลาร์

การประชุมทางโทรศัพท์และเว็บคาสต์

ตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ BioMimetic จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์และเว็บคาสต์ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555 เวลา 16:30 น. EDT เพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่สี่และสิ้นปี การถ่ายทอดสดทางเว็บของการประชุมทางโทรศัพท์จะมีอยู่ที่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์BioMimeticที่ www.biomimetics.com เว็บคาสต์จะถูกเก็บถาวรบนเว็บไซต์เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน

การประชุมทางโทรศัพท์สามารถเข้าถึงได้ในวันที่ 13 มีนาคม 2555 โดยกด (877) 224-4059 สำหรับผู้โทรในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รหัสผ่านสำหรับการโทรคือ57985649 หมายเลขโทรออกระหว่างประเทศคือ (706) 902-2069 และต้องใช้รหัสผ่านเดียวกัน ผู้เข้าร่วมควรโทรภายใน 10 นาทีก่อนการโทร

เกี่ยวกับการบำบัดด้วย BioMimetic

BioMimetic Therapeutics (NASDAQ: BMTI) เป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพิสูจน์ทางคลินิกแล้ว เพื่อส่งเสริมการรักษาอาการบาดเจ็บและโรคของกล้ามเนื้อและกระดูก รวมถึงการบำบัดสำหรับศัลยกรรมกระดูก เวชศาสตร์การกีฬา และการใช้งานเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง Augment ทั้งหมด?ผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้าขึ้นอยู่กับปัจจัยการเจริญเติบโตที่ได้รับจากเกล็ดเลือดของมนุษย์ (rhPDGF-BB) ซึ่งเป็นรูปแบบทางวิศวกรรมของ PDGF ซึ่งเป็นหนึ่งในสารหลักของร่างกายในการกระตุ้นและควบคุมการรักษาและการสร้างใหม่ ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตรนี้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ BioMimetic พยายามที่จะก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำในด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูด้วยการมอบทางเลือกในการรักษาแบบใหม่สำหรับการซ่อมแซมกระดูก กระดูกอ่อน เส้นเอ็น และเอ็น

BioMimetic ได้รับการอนุมัติตามกฎข้อบังคับในการทำตลาด Augment ? Bone Graft ในแคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ สำหรับข้อบ่งชี้ฟิวชันเท้าหลังและข้อเท้า Augment อยู่ระหว่างการตัดสินใจด้านกฎระเบียบในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปสำหรับข้อบ่งชี้ที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ บริษัทยังทำการตลาดสายผลิตภัณฑ์ทดแทนการปลูกถ่ายกระดูกสำหรับการบ่งชี้กระดูกที่เรียกว่า Augmatrix TM Biocomposite Bone Graft

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Kearstin Patterson ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรที่ 615-236-4419

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในอนาคตและฐานะการเงิน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ ค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้ แผนงาน และวัตถุประสงค์ของการจัดการสำหรับการดำเนินงานในอนาคตที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต คำ

ว่า “อาจ” “ดำเนินต่อไป” “ประมาณการ” “ตั้งใจ” “วางแผน” “จะ” “เชื่อ” “โครงการ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “มองโลกในแง่ดี” และสำนวนที่คล้ายกันอาจระบุได้ ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า แต่การไม่มีคำเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าข้อความดังกล่าวไม่ถือเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า มีปัจจัย

สำคัญหลายประการที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ: (i) องค์การอาหารและยาอาจไม่พอใจกับการแก้ไข PMA ของบริษัท และอาจพิจารณาว่า PMA ดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติหรือจำเป็นต้องมีการทดลองทาง

คลินิกเพิ่มเติม (ii) ผลลัพธ์ทางคลินิกนำร่อง Augment Rotator Cuff อาจไม่ได้เป็นตัวแทนของผลลัพธ์ที่อาจบรรลุได้ในการศึกษาขนาดใหญ่ (iii) แม้ว่าบริษัทจะพยายามทำการตลาดและการค้าในอนาคต แต่ Augment และ Augmatrix อาจไม่ได้รับการยอมรับจากตลาดในวงกว้าง และ (iv) หน่วย

งานกำกับดูแลของสหภบริษัท Toro ผู้ถือหุ้นประจำปี13 มีนาคม 2555 15:01 น. Eastern Daylight Time
บลูมิงตัน, มินนิโซตา–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. 2555 The Toro Company (NYSE: TTC) จะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555 เวลา 13:30 น. Central Daylight Time (CDT)

สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางเว็บแบบสดๆ ได้ที่www.thetorocompany.com ภายใต้ข้อมูลนักลงทุน บุคคลทั่วไปควรไปที่เว็บไซต์ก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาทีเพื่อลงทะเบียน ดาวน์โหลด และติดตั้งซอฟต์แวร์เสียงที่จำเป็น

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมในการถ่ายทอดสด สามารถดูย้อนหลังได้ที่www.thetorocompany.com/invest จนถึงวันที่ 1 เมษายน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงเว็บคาสต์

เกี่ยวกับบริษัท Toro บริษัท
Toro (NYSE: TTC) เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกในด้านอุปกรณ์บำรุงรักษาสนามหญ้าและภูมิทัศน์ และระบบชลประทานที่แม่นยำ ด้วยยอดขายเกือบ 1.9 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2554 การมีอยู่ทั่วโลกของ Toro ได้ขยายไปยังกว่า 90 ประเทศผ่านชื่อเสียงด้านบริการระดับโลก นวัตกรรม และความเชี่ยวชาญด้านสนามหญ้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2457 บริษัทได้สร้างประเพณีแห่งความเป็นเลิศจากแบรนด์ที่แข็งแกร่งจำนวนหนึ่ง เพื่อช่วยลูกค้าในการดูแลสนามกอล์ฟ สนามกีฬา พื้นที่สีเขียวสาธารณะ อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย และทุ่งเกษตรกรรม ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.thetorocompany.com

ทหารผ่านศึกพิการใช้กีฬาดัดแปลงในการฟื้นฟูสมรรถภาพ
Winter Sports Clinic ครั้ง ที่ 26 ของ VA เริ่มวันที่ 25 มีนาคมในเมือง Snowmass, Colo

13 มีนาคม 2555 14:17 น. Eastern Daylight Time
วอชิงตัน–( บิสิเนส ไวร์ )–23 ก.ค. หลังจากสงคราม 10 ปี ทหารผ่านศึกพิการกลับมาพบกับความท้าทายใหม่ โดยค้นหาวิธีการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในขณะที่เอาชนะความพิการของพวกเขา หลายคนมองหาคลินิกกีฬาฤดูหนาวทหารผ่านศึกพิการแห่งชาติเพื่อเรียนรู้วิธีการเล่นสกีและฟื้นฟูสมรรถภาพโดยใช้กีฬาฤดูหนาวที่ปรับเปลี่ยนได้หลากหลาย

“คลินิกนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ VA ที่จะให้นวัตกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับชายและหญิงที่พิการในระหว่างการรับใช้ชาติของเรา”

ทวีตนี้
“คลินิกแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเวอร์จิเนียในการจัดหาการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบใหม่สำหรับชายและหญิงที่พิการในระหว่างการรับใช้ชาติของเรา” Eric K. Shinseki รัฐมนตรีกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกกล่าว “การฝึกอบรมและคำแนะนำที่ทหารผ่านศึกเหล่านี้ได้รับจะช่วยให้พวกเขาสามารถนำการฟื้นฟูกลับบ้าน นอกสถานพยาบาล และในชีวิตประจำวันของพวกเขา”

ในปีนี้ ทหารผ่านศึกพิการเกือบ 400 คนจากทั่วประเทศ รวมถึงผู้ที่มาจาก Operation Iraqi Freedom, Operation Enduring Freedom และ Operation New Dawn จะเข้าร่วมคลินิกใน Snowmass Village, Colo. ใกล้ Aspen, 25-30 มีนาคม

งานนี้จัดขึ้นเป็น ปี ที่ 26 แล้ว โดยเปิดให้ทหารผ่านศึกทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเป็นโรคเกี่ยวกับไขสันหลัง ความบกพร่องทางสายตา สภาพทางระบบประสาทบางอย่าง การตัดออร์โธปิดิกส์หรือความทุพพลภาพอื่นๆ ที่ได้รับการดูแลที่สถานพยาบาลของกรมกิจการทหารผ่านศึก

ร่วมสนับสนุนโดยเวอร์จิเนียและทหารผ่านศึกอเมริกันพิการ (DAV) คลินิกเป็นเจ้าภาพในแต่ละปีโดยศูนย์การแพทย์แกรนด์จังค์ชัน VA ในโคโลราโดและเครือข่าย Rocky Mountain ของเวอร์จิเนีย

ในระหว่างโปรแกรมหกวัน ทหารผ่านศึกจะได้เรียนรู้การเล่นสกีแบบอัลไพน์และนอร์ดิกแบบปรับได้ และจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับกิจกรรมและกีฬาที่ปรับเปลี่ยนได้อื่นๆ มากมาย เช่น การปีนหน้าผา การดำน้ำลึก การยิงกับดัก และฮ็อกกี้เลื่อนหิมะ

นอกจากการเรียนรู้ทักษะอันล้ำค่าที่คลินิกแล้ว นักกีฬารุ่นเก๋ายังสามารถตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นและมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารอบปฐมทัศน์ของประเทศ ตั้งแต่ปี 2548 คลินิกกีฬาฤดูหนาวของเวอร์จิเนียได้จัดเตรียมผู้เข้าร่วมให้กับทีมพาราลิมปิกของอเมริกาที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ

ในการฝึกนักกีฬารุ่นเก๋าเหล่านี้และตอบสนองความต้องการเฉพาะของพวกเขา ครูฝึกสกีที่ผ่านการรับรองประมาณ 200 คนสำหรับผู้พิการ และสมาชิกปัจจุบันและอดีตของทีมสกีผู้พิการของสหรัฐฯ อีกหลายคนจะทำหน้าที่เป็นผู้สอน

คลินิกนี้ใช้การดูแลฟื้นฟูที่ทหารผ่านศึกได้รับทุกวันที่ศูนย์การแพทย์ของเวอร์จิเนียทั่วประเทศ และผ่านการเล่นกีฬาและการพักผ่อนหย่อนใจ หลายคนสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพวกเขาได้อย่างมาก

เวอร์จิเนียยังคงเป็นผู้นำด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เป็นที่ยอมรับ ด้วยโปรแกรมการบำบัดเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจที่โรงพยาบาล 152 แห่งแต่ละแห่งที่อนุญาตให้ทหารผ่านศึกพิการสามารถท้าทายตัวเองทั้งทางร่างกายและอารมณ์ DAV ซึ่งร่วมสนับสนุนงานนี้ตั้งแต่ปี 1991 เป็นองค์กรบริการทหารผ่านศึกที่ไม่แสวงหากำไรและได้รับอนุญาตจากรัฐสภา โดยมีสมาชิกเป็นทหารผ่านศึกที่พิการในช่วงสงครามมากกว่าหนึ่งล้านคน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ:Chartis 2012 Winter Summit ที่ Stowe Mountain Resort เพื่อประโยชน์ด้านกีฬาสำหรับผู้พิการ โปรแกรม Warfighter Sports ของสหรัฐอเมริกา
บ็อบ วูดรัฟฟ์ ผู้สื่อข่าวของ ABC จะมากล่าวปาฐกถาพิเศษของงาน

13 มีนาคม 2555 13:33 น. Eastern Daylight Time
สโตว์ , เวอร์มอนต์–( บิสิเนส ไวร์ )–22 ส.ค. ชาร์ทิสประกาศว่าการประชุมสุดยอดฤดูหนาวปี 2555 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้พิการด้านกีฬาของสหรัฐ (DS/USA) โครงการกีฬาวอร์ไฟเตอร์ สปอร์ตส์ สหรัฐอเมริกา (DS/USA) จะจัดขึ้นในวันที่ 13-16 มีนาคมที่สโตว์ เมาน์เทน รีสอร์ท ผู้สื่อข่าว ABC News Bob Woodruff เป็นวิทยากรสำคัญของงาน

“การประชุมสุดยอดฤดูหนาวเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างความตระหนักรู้ถึงความท้าทายที่ผู้บาดเจ็บในการสู้รบต้องเผชิญ การให้กำลังใจและการสนับสนุนจากเหตุการณ์เช่นนี้ช่วยให้วีรบุรุษที่ได้รับบาดเจ็บของประเทศเรากลับคืนสู่ชุมชนของพวกเขา เพื่อให้พวกเขาเจริญเติบโตได้ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ”

ทวีตนี้
ในปีที่ 24 การประชุมสุดยอดฤดูหนาวเป็นงานสร้างธุรกิจที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากในอุตสาหกรรมประกันภัยเข้าร่วม งานนี้รวมการประชุมที่นำโดย Chartis กับการแข่งขันสกีและสโนว์บอร์ด กลายเป็นแพลตฟอร์มการระดมทุนในนามของ DS/USA ซึ่ง Warfighter Sports Program เสนอการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกีฬาสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบ คำปราศรัยของนายวูดรัฟฟ์ในตอนเย็นปิดการประชุมสุดยอดฤดูหนาวจะกล่าวถึงความพยายามในการช่วยเหลือสมาชิกบริการที่ได้รับบาดเจ็บ ทหารผ่านศึก และครอบครัวของพวกเขา รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในสงครามอิรักและอัฟกานิสถาน พร้อมประเด็นที่เกี่ยวข้อง

Peter Hancock ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Chartis กล่าวว่า “เราเป็นผู้สนับสนุนโครงการ Warfighter Sports Program ของ DS/USA อย่างภาคภูมิใจ สล็อตฮอลิเดย์ การประชุมสุดยอดฤดูหนาวแสดงถึงโอกาสที่ดีในการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจของเราเพื่อสนับสนุนสาเหตุสำคัญนี้ และเรารู้สึกขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมในกิจกรรมในปีนี้และมีส่วนร่วมในการอภิปรายหัวข้อในประเด็นสำคัญในอุตสาหกรรม”

การอภิปรายจะนำโดยผู้บริหารระดับสูงของ Chartis ในหัวข้อต่างๆ มากมาย รวมถึง: ผลกระทบของเหตุการณ์ภัยพิบัติในห่วงโซ่อุปทาน โซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐานระดับโลก การปกป้องชื่อเสียงขององค์กรในช่วงวิกฤต การปฏิรูปการดูแลสุขภาพ และความเสี่ยงจากการก่อการร้าย เป็นต้น ขณะอยู่บนเนินเขา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมร่วมกับเจ้าภาพนักเล่นสกีที่มีชื่อเสียงและ Tommy Moe ผู้ชนะเลิศเหรียญทองโอลิมปิก

เคิร์ก เบาเออร์ กรรมการบริหารของ DS/USA กล่าวว่า “ผมอยากจะขอบคุณ Chartis และผู้สนับสนุน Winter Summit ประจำปีนี้สำหรับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในนามของ Warfighter Sports Program ซึ่งมีบทบาทสำคัญในชีวิตเช่นนี้ นักรบที่บาดเจ็บจำนวนมากของเราและครอบครัวของพวกเขา งานต่างๆ เช่น Winter Summit เป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมที่จะได้สนุกสนาน มีส่วนร่วมในการแข่งขันที่ดีต่อสุขภาพ และสนับสนุนนักรบที่บาดเจ็บของเราด้วยโปรแกรมที่มีความหมายที่จะสร้างชีวิตใหม่”

นายวูดรัฟฟ์กล่าวว่า “การประชุมสุดยอดฤดูหนาวเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการปลุกจิตสำนึกถึงความท้าทายที่ผู้บาดเจ็บในการสู้รบต้องเผชิญ การให้กำลังใจและการสนับสนุนจากเหตุการณ์เช่นนี้ช่วยให้วีรบุรุษที่ได้รับบาดเจ็บของประเทศเรากลับคืนสู่ชุมชนของพวกเขา เพื่อให้พวกเขาเจริญเติบโตได้ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ”

Chartis

Chartis เป็นองค์กรประกันทรัพย์สินและประกันทั่วไปชั้นนำของโลกที่ให้บริการลูกค้ามากกว่า 70 ล้านรายทั่วโลก ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายที่สุดในอุตสาหกรรม ความเชี่ยวชาญด้านการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และความแข็งแกร่งทางการเงินที่ยอดเยี่ยม Chartis ช่วยให้ลูกค้าเชิงพาณิชย์และลูกค้าประกันภัยส่วนบุคคลสามารถจัดการความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ

Chartis เป็นชื่อทางการตลาดสำหรับการดำเนินการด้านความเสียหายต่อทรัพย์สินและการประกันภัยทั่วไปทั่วโลกของ Chartis Inc. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่http://www.chartisinsurance.com ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเขียนขึ้นโดยบริษัทในเครือของบริษัทประกันภัยหรือบริษัทในเครือของ Chartis Inc. ความครอบคลุมอาจไม่สามารถใช้ได้ในเขตอำนาจศาลทั้งหมดและขึ้นอยู่กับภาษาของกรมธรรม์ที่แท้จริง บุคคลภายนอกที่เป็นอิสระอาจจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ใช่ประกันภัย ความคุ้มครองบางอย่างอาจได้รับจากผู้ประกันตนส่วนเกิน โดยทั่วไปแล้ว บริษัท ประกันส่วนเกินจะไม่เข้าร่วมในกองทุนค้ำประกันของรัฐและผู้ประกันตนจึงไม่ได้รับการคุ้มครองโดยกองทุนดังกล่าว

กีฬาคนพิการ USA

Disabled Sports USA ก่อตั้งขึ้นในปี 2510 เป็นองค์กรการกุศลที่ให้โอกาสแก่ผู้ทุพพลภาพในการพัฒนาความเป็นอิสระ ความมั่นใจ และสมรรถภาพทางกายผ่านการมีส่วนร่วมในกีฬา สิ่งที่เริ่มเป็นโครงการเพื่อให้บริการทหารผ่านศึกเวียดนามได้เติบโตขึ้นเป็นองค์กรพหุกีฬาที่หลากหลายและมีความทุพพลภาพที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยให้บริการนักรบที่ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 60,000 คน เยาวชน และผู้ใหญ่ที่มีความทุพพลภาพเป็นประจำทุกปี สมาชิกของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งสหรัฐอเมริกา Disabled Sports USA เสนอโปรแกรมกีฬาฤดูร้อนและฤดูหนาวมากกว่า 40 รายการผ่านเครือข่ายทั่วประเทศซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนมากกว่า 100 บท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.dsusa.org

กีฬาวอร์ไฟเตอร์เอเมอรีวิลล์ แคลิฟอร์เนีย–( บิสิเนส ไวร์ )–19 ส.ค. 2561 CLIF Builder’s? บาร์โปรตีนสูงรสชาติเยี่ยม เปิดเผยผลการสำรวจใหม่ในวันนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่าพวกเขาต้องการโปรตีนมากแค่ไหนในแต่ละวัน แม้ว่า แม้ว่าพวกเขาจะทราบข้อเท็จจริงด้านสุขภาพและการออกกำลังกายที่จำเป็นอื่นๆ เช่น ปริมาณน้ำดื่มและความถี่ที่ควรออกกำลังกาย

“คาร์โบไฮเดรตแปลเป็นพลังงาน และไม่ว่าคุณจะยกน้ำหนักหรือวิ่งบนเนินเขา พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตคือสิ่งที่ทำให้มันเกิดขึ้น”

ทวีตนี้
ชาวอเมริกันเพียง 35 เปอร์เซ็นต์เข้าใจความต้องการโปรตีนของพวกเขา จากการสำรวจทางโทรศัพท์ทั่วประเทศที่มีประชากร 1,000 คนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งจัดทำโดย CLIF Builder’s และ Kelton Research เมื่อเร็วๆ นี้ ความรู้ด้านโภชนาการที่สำคัญเกี่ยวกับโปรตีนมีความล่าช้าเบื้องหลังการรับรู้ของชาวอเมริกันเกี่ยวกับแนวคิดด้านสุขภาพและการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานอื่นๆ ตัวอย่างเช่น การสำรวจพบว่าคนอเมริกันมากกว่าสองเท่าเข้าใจว่าควรออกกำลังกายบ่อยแค่ไหน (76 เปอร์เซ็นต์) หรือช่วงน้ำหนักในอุดมคติ (69 เปอร์เซ็นต์) เพื่อช่วยให้ผู้คนเรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการโปรตีนของตนเอง CLIF Builder ได้สร้างคู่มือเกี่ยวกับโปรตีนและโภชนาการ รวมถึงเครื่องคำนวณโปรตีนแบบโต้ตอบได้ที่ CLIFBuilders.com

การสำรวจยังเผยให้เห็นความเข้าใจผิดอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารว่างหลังออกกำลังกายที่มีส่วนผสมของโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต รอน แมทธิวส์ ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลชั้นนำและเอกอัครราชทูต CLIF Builder อธิบายหลังการออกกำลังกาย โปรตีนหลังออกกำลังกายช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อ ในขณะที่คาร์โบไฮเดรตจะเติมพลังงานสะสมในร่างกาย อย่างไรก็ตาม ชาวอเมริกัน 43 เปอร์เซ็นต์เชื่อว่าการรับประทานคาร์โบไฮเดรตหลังการออกกำลังกายจะยกเลิกงานที่พวกเขาเพิ่งทำไป และ 89 เปอร์เซ็นต์จะเลือกทานอาหารว่างที่มีโปรตีนสูงก่อน โดยไม่ต้องคำนึงถึงการเติมคาร์โบไฮเดรตด้วย

“ในฐานะผู้ฝึกสอนมืออาชีพ ฉันให้ความรู้แก่ลูกค้าของฉันให้มองหาแถบโปรตีนอย่าง CLIF Builder ที่ไม่เพียงแต่รวมโปรตีนเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคาร์โบไฮเดรตคุณภาพสูงด้วย” แมทธิวส์กล่าว “คาร์โบไฮเดรตแปลเป็นพลังงาน และไม่ว่าคุณจะยกน้ำหนักหรือวิ่งบนเนินเขา พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตคือสิ่งที่ทำให้มันเกิดขึ้น”

เกือบครึ่งของผู้ตอบแบบสำรวจกล่าวว่าส่วนผสมที่มีคุณค่าทางโภชนาการเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกอาหารว่างที่มีโปรตีน ผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขาไม่ต้องการให้อาหารว่างที่มีโปรตีนมีไขมันทรานส์ น้ำเชื่อมข้าวโพดที่มีฟรุกโตสสูง สารให้ความหวานเทียม และน้ำตาลแอลกอฮอล์

“บางครั้ง สิ่งที่ไม่ได้อยู่ในอาหารของคุณก็มีความสำคัญพอๆ กับที่เป็นอยู่” Tara DelloIacono Thies, RD และนักยุทธศาสตร์ด้านโภชนาการของ Clif Bar & Company กล่าว “คุณจะไม่พบส่วนผสมของ CLIF Builder เช่น สารให้ความหวานเทียม รสสังเคราะห์ และน้ำตาลแอลกอฮอล์ที่ให้พลังงานเป็นศูนย์ เนื่องจากส่วนผสมเหล่านี้ไม่ได้มีส่วนช่วยในการทำงานของกล้ามเนื้อและสมรรถภาพร่างกายโดยรวม”

CLIF Builder’s (SRP: $1.99) สร้างขึ้นเพื่อการแสดงโดยนักกีฬาและนักชิมในครัว CLIF แต่ละแท่งประกอบด้วยโปรตีนรสอร่อย 20 กรัม คาร์โบไฮเดรตสำหรับพลังงานที่คงอยู่ และส่วนผสมที่ลงตัวของส่วนผสมที่คัดสรรมาเฉพาะซึ่งทำงานหนักพอๆ กับที่คุณทำ เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการออกกำลังกาย เพิ่งเปิดตัวสามรสชาติอร่อยใหม่—ช็อคโกแลตชิปและเอสมอร์สสำหรับผู้ที่ชื่นชอบช็อคโกแลต และกรุบกรอบเนยถั่วสำหรับผู้ที่ต้องการเพลิดเพลินไปกับรสชาติที่เข้มข้นของเนยถั่ว

นอกจากสามรสชาติใหม่แล้ว CLIF Builder’s ยังมีอยู่ในช็อกโกแลต เนยถั่วช็อกโกแลต ช็อกโกแลตมิ้นท์ คุกกี้แอนด์ครีม และวานิลลาอัลมอนด์

เกี่ยวกับคลิฟ บาร์ แอนด์ คอมพานีPampers เฉลิมฉลองการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกลอนดอน 2012 และ จิตวิญญาณแห่งการเล่นอันเป็นเอกลักษณ์ของทารกด้วยการร่วมมือกับทีม USA Hopeful Kerri Walsh และครอบครัวของเธอ
เพื่อเฉลิมฉลองการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกลอนดอน 2012 ที่จะเกิดขึ้น แบรนด์ผ้าอ้อมเด็กที่มีชื่อเสียงระดับโลกเปิดตัวผ้าอ้อมและผ้าเช็ดทำความสะอาด “USA” รุ่นลิมิเต็ด

“ฉันชอบหนังสือเสียง” Gaiman กล่าวเสริม “ฉันจำไม่ได้ว่าครั้งหนึ่งฉันไม่ชอบฟังเรื่องราว ฉันคิดว่าการฟังหนังสือที่ทำได้ดีเป็นเรื่องพิเศษของตัวเอง เป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร ผสมผสานความสุขจากการแสดงละครกับความสัมพันธ์พิเศษที่ผู้อ่านมีกับหนังสือ การแบ่งปันหนังสือที่ฉันชอบ และช่วยให้หนังสือเหล่านั้นพร้อมใช้งานในรูปแบบเสียง เป็นเรื่องสนุกและเป็นเอกสิทธิ์อันยิ่งใหญ่”

ACX ซึ่งเปิดตัวเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ปัจจุบันมีหนังสือเสียงในการผลิตมากกว่า 400 เล่ม โดยหนังสือเสียงเกือบ 100 เล่มมีวางจำหน่ายแล้วที่ Audible.com ให้ผู้ถือสิทธิ์เข้าถึงผู้บรรยายและโปรดิวเซอร์ที่ไม่มีใครเทียบได้ และช่วยให้นักแสดงสามารถค้นหาและคัดเลือกโปรเจ็กต์ที่น่าตื่นเต้น ACX ได้มอบชีวิตใหม่ให้กับหนังสือและผู้แต่งหนังสือจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่นำเสนอชื่อที่ไม่เคยมีมาก่อนเหล่านี้ให้กับ ผู้ชมหนังสือเสียงที่กระตือรือร้นและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Matthew Thornton ที่mthornton@audible.com หรือ 973-820-0402

http://www.audible.com/

http://www.acx.com/

http://www.audible.com/mt/Neil_Gaiman_Presents

เกี่ยวกับ Audible.com

เสียง ( www.audible.com) เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านข้อมูลเสียงพูดดิจิทัลระดับพรีเมียมและความบันเทิงบนอินเทอร์เน็ต เนื้อหาจาก Audible จะถูกดาวน์โหลดและเล่นบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซีดี หรืออุปกรณ์พกพาที่ใช้คอมพิวเตอร์และไร้สายของ AudibleReady Audible มีโปรแกรมเสียงมากกว่า 100,000 รายการจากผู้ให้บริการเนื้อหามากกว่า 1,800 ราย ซึ่งรวมถึงผู้จัดพิมพ์หนังสือเสียง ผู้แพร่ภาพกระจายเสียง ผู้ให้ความบันเทิง สำนักพิมพ์นิตยสารและหนังสือพิมพ์ และผู้ให้บริการข้อมูลทางธุรกิจ Audible เป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์เสียงพูดที่โดดเด่นสำหรับ iTunes Store ของ Apple Audible, Audible.com, AudibleListener และ AudibleReady เป็นเครื่องหมายการค้าของ Audible, Inc. หรือบริษัทในเครือ ชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับ Amazon.com

Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) ซึ่งเป็นบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 ซึ่งตั้งอยู่ในซีแอตเทิล เปิดทำการบนเวิลด์ไวด์เว็บในเดือนกรกฎาคม 2538 และปัจจุบันเสนอตัวเลือกที่ใหญ่ที่สุดในโลก Amazon.com, Inc. มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากที่สุดในโลก ซึ่งลูกค้าสามารถค้นหาและค้นพบสิ่งที่พวกเขาอาจต้องการซื้อทางออนไลน์ และพยายามเสนอราคาที่ต่ำที่สุดให้แก่ลูกค้า Amazon.com และผู้ขายรายอื่นๆ นำเสนอสินค้าใหม่ ที่ตกแต่งใหม่ และมือสองที่ไม่ซ้ำกันนับล้านรายการในหมวดหมู่ต่างๆ เช่น หนังสือ ภาพยนตร์ เพลง และเกม; ดาวน์โหลดแบบดิจิทัล; อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์; บ้านและสวน; ของเล่น เด็กและทารก; ร้านขายของชำ; เครื่องแต่งกาย รองเท้า และเครื่องประดับ สุขภาพและความงาม; กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง; และเครื่องมือ ยานยนต์และอุตสาหกรรม Amazon Web Services ช่วยให้ลูกค้านักพัฒนาของ Amazon สามารถเข้าถึงบริการโครงสร้างพื้นฐานในระบบคลาวด์โดยอิงจากแพลตฟอร์มเทคโนโลยีแบ็คเอนด์ของ Amazon เอง ซึ่งนักพัฒนาสามารถใช้เพื่อเปิดใช้งานธุรกิจแทบทุกประเภท Kindle รุ่นล่าสุดเป็น Kindle ที่เบาและกะทัดรัดที่สุดเท่าที่เคยมีมา และมีหน้าจอหมึกอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงขนาด 6 นิ้วแบบเดียวกันที่อ่านได้เหมือนกระดาษจริงแม้ในแสงแดดจ้า Kindle Touch เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในตระกูล Kindle ที่มีหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้เปิดหน้า ค้นหา เลือกซื้อ และจดบันทึกได้ง่ายกว่าที่เคย ยังคงมีประโยชน์ทั้งหมดของจอแสดงหมึกอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำหน้าที่สุด Kindle Touch 3G เป็น e-reader อันดับต้น ๆ และนำเสนอการออกแบบและคุณสมบัติใหม่ที่เหมือนกันของ Kindle Touch ด้วยความสะดวกสบายที่เหนือชั้นของ 3G ฟรี Kindle Fire เป็น Kindle สำหรับภาพยนตร์ รายการทีวี เพลง หนังสือ นิตยสาร แอพ เกม และการท่องเว็บที่มีเนื้อหาทั้งหมด พื้นที่เก็บข้อมูลฟรีใน Amazon Cloud, Whispersync, Amazon Silk (เว็บเบราว์เซอร์ที่เร่งความเร็วบนคลาวด์ปฏิวัติใหม่ของ Amazon) หน้าจอสัมผัสสีสดใสและโปรเซสเซอร์แบบดูอัลคอร์อันทรงพลัง

Amazon และบริษัทในเครือดำเนินการเว็บไซต์ ได้แก่www.amazon.com , www.amazon.co.uk , www.amazon.de , www.amazon.co.jp , www.amazon.fr , www.amazon.ca , www. amazon.cn , www.amazon.itและwww.amazon.es _ ตามที่ใช้ในที่นี้ “Amazon.com” “เรา” “ของเรา” และคำที่คล้ายกันรวมถึง Amazon.com, Inc. และบริษัทในเครือ เว้นแต่บริบทจะระบุเป็นอย่างอื่น

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเอล เซกุนโด, แคลิฟอร์เนีย–( บิสิเนส ไวร์ )– 17 ม.ค. 2562 Motor Trendผู้นำระดับโลกด้านยานยนต์ รถบรรทุก และเอสยูวี ประกาศให้ Land Rover Range Rover Evoque เป็นสปอร์ต/ยูทิลิตี้แห่งปี 2555 การประกาศรางวัลบนโฮมเพจของ Motor Trendและ ช่องทาง Facebook และYouTube เป็นสุดยอดของการเปิดตัว 10 วันสำหรับผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนที่แข่งขันกันเพื่อเกียรติยศในปีนี้

“ประสิทธิภาพเทียบกับเกณฑ์รางวัลนั้นแข็งแกร่งมาก ด้วยสไตล์ที่น่าทึ่ง มารยาทบนท้องถนนที่ประณีต และความสามารถทางวิบากที่น่าประทับใจ Evoque ได้สร้างมาตรฐานสำหรับรถ SUV หรูหราขนาดกะทัดรัดที่เติบโตอย่างรวดเร็ว Land Rover ได้รับความนิยมไปทั่วโลกด้วย Range Rover Evoque”

ทวีตนี้
Evoque ใหม่ทั้งหมดเป็นการจากไปอย่างสิ้นเชิงจากข้อเสนอแบบดั้งเดิมของ Land Rover นำเสนอในรุ่นสองและสี่ประตู Evoque อยู่เหนือการรับรู้ทั่วไปของรถสปอร์ต/เอนกประสงค์ ผสมผสานสไตล์สปอร์ตและความปราดเปรียวเข้ากับความโฉบเฉี่ยวและประโยชน์ใช้สอยแบบออฟโรดได้อย่างลงตัว

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 พนักงานของMotor Trendได้ทำหน้าที่ที่น่ากลัวในการคัดเลือกและประเมินผู้สมัครเพื่อรับรางวัล Sport/Utility of the Year Award?อย่าง รอบคอบ ในระหว่างกระบวนการที่เข้มข้นMotor Trend ได้นำรถ SUV รุ่นล่าสุด 10 รุ่นผ่านการทดสอบแบตเตอรี่มาตรฐาน โดยตรวจสอบแทบทุกด้านของรถแต่ละคัน ตั้งแต่การกำหนดความสามารถแบบออฟโรดและความสมบุกสมบันบนเส้นทางระยะทาง 3 ไมล์บนภูมิประเทศที่ท้าทายความสามารถสูง ไปจนถึงการประเมินมารยาทการใช้ถนนในโลกแห่งความเป็นจริงในระยะทาง 35 ไมล์ที่เต็มไปด้วยถนนคดเคี้ยว ทางหลวงเปิด และการขับขี่ในเมืองด้วยความเร็วต่ำ บรรณาธิการ ของเทรนด์ไม่ทิ้งหินไว้

“Evoque ได้กลายมาเป็นรถที่โดดเด่นในวงการปีนี้อย่างรวดเร็วในระหว่างการทดสอบของเรา” Angus MacKenzie บรรณาธิการบริหารของMotor Trendกล่าว “ประสิทธิภาพเทียบกับเกณฑ์รางวัลนั้นแข็งแกร่งมาก ด้วยสไตล์ที่น่าทึ่ง มารยาทบนท้องถนนที่ประณีต และความสามารถทางวิบากที่น่าประทับใจ Evoque ได้สร้างมาตรฐานสำหรับรถ SUV หรูหราขนาดกะทัดรัดที่เติบโตอย่างรวดเร็ว Land Rover ได้รับความนิยมไปทั่วโลกด้วย Range Rover Evoque”

ผู้เข้าแข่งขันด้านกีฬา/ยูทิลิตี้แห่งปีแต่ละคนจะได้รับการประเมินเป็นรายบุคคลโดยใช้เกณฑ์หกประการ – ความก้าวหน้าในการออกแบบ ความเป็นเลิศทางวิศวกรรม ประสิทธิภาพ; ความปลอดภัย; ค่า; และประสิทธิภาพของฟังก์ชันที่ตั้งใจไว้ หลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ในการตรวจสอบรถยนต์แต่ละคันที่แข่งขันกันเพื่อชิงตำแหน่งในปีนี้ พนักงานของMotor Trendพบว่า Evoque มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ทั้ง 6 ข้อนี้มากที่สุด

ความก้าวหน้าในการออกแบบ:ระหว่างการทดสอบ Evoque ได้รับความสนใจมากกว่ารถสปอร์ต/เอนกประสงค์อื่นๆ ในกลุ่ม จากรูปลักษณ์อันโฉบเฉี่ยวของสปอร์ต ผลของกระจกบังลมที่ขรุขระ แนวหลังคาลาดเอียง และล้อขนาด 20 นิ้ว ไปจนถึงการควบคุมที่จัดวางอย่างชาญฉลาดของห้องโดยสารภายในที่หล่อเหลา พนักงานทุกคนต่างหลงใหลใน Evoque “เราไม่ได้อิจฉานักออกแบบคนใดที่ได้รับมอบหมายให้สร้าง SUV ที่เซ็กซี่และซับซ้อน แต่ Land Rover ได้ตอกย้ำมันกับ Evoque” สกอตต์ อีแวนส์ บรรณาธิการร่วมกล่าว

ความเป็นเลิศทางวิศวกรรม:เมื่อออกแบบ Evoque แลนด์โรเวอร์สามารถบรรลุสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ การสร้างรถสปอร์ต/เอนกประสงค์ที่มีแนวหลังคาต่ำแบบสปอร์ตโดยไม่กระทบกับพื้นที่ภายใน Motor Trendพบว่าการตกแต่งภายในของทั้งรุ่น 2 และ 4 ประตูสามารถรองรับผู้โดยสารที่สูงที่สุดได้อย่างสะดวกสบาย ไดนามิกในการขับขี่ของ Evoque ก็น่าประทับใจไม่แพ้กัน ต้องขอบคุณโปรแกรมควบคุมระบบกันสะเทือนแบบปรับได้ที่มีอยู่ ซึ่งสามารถปรับการตั้งค่าเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในสไตล์การขับขี่ พื้นผิวถนน และภูมิประเทศแบบออฟโรด

ประสิทธิภาพ:ด้วยคะแนนการประหยัดเชื้อเพลิงของ EPA โดยประมาณที่ 19/25 Evoque จึงเป็น Land Rover ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่เคยสร้างมา เครื่องยนต์สี่สูบ 2.0 ลิตรแบบองคาพยพ ให้กำลัง 240 แรงม้า และแรงบิด 251 ปอนด์-ฟุต ให้กำลังเครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้น แต่มีประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงสูงขึ้นและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลง 20 เปอร์เซ็นต์

ความปลอดภัย: Evoque มาพร้อมกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยแบบพาสซีฟและแอกทีฟมากมาย ระบบควบคุมการทรงตัวและการยึดเกาะถนนขั้นสูง ไฟหน้าแบบปรับได้ และระบบกล้องห้าตัวที่มีกล้องห้าตัวช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถหลีกเลี่ยงอันตรายบนท้องถนนได้เกือบทุกชนิด โครงเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงและโบรอน คานรับแรงกระแทกที่ประตู และถุงลมนิรภัยภายในเจ็ดใบของ Evoque ช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยของผู้โดยสารในกรณีที่เกิดการชนกัน

ราคา :ราคาสติกเกอร์ของ Evoque อยู่ที่ 43,995 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงตำแหน่งที่เป็น SUV หรูหราขนาดกะทัดรัด เมื่อเทียบกับคู่แข่ง SUV หรูหราขนาดกะทัดรัด สไตล์ ประสิทธิภาพ และคุณสมบัติมาตรฐานมากมายของ Evoque เช่น ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อและระบบนำทางทำให้คุ้มค่ามาก

ประสิทธิภาพของฟังก์ชันที่ตั้งใจไว้:เจ้าหน้าที่ของMotor Trendต่างเห็นพ้องกันว่า Evoque สามารถตอบสนองบทบาทที่ตั้งใจไว้ได้ดีที่สุดในฐานะรถสปอร์ต/เอนกประสงค์หรูหราขนาดกะทัดรัด โดยมอบความสะดวกสบายและสไตล์ในระดับสูง และในแพ็คเกจที่มีความสามารถน่าทึ่ง ในขณะที่ Evoque ให้ความสำคัญกับตลาดที่ตั้งใจไว้สำหรับชาวเมืองซึ่งไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับความสามารถของรถในถิ่นทุรกันดารMotor Trend พบว่า Range Rover ใหม่สามารถทำงานได้อย่างน่าชื่นชมในสถานการณ์ที่หลากหลายทั้งบนถนนและทางวิบาก

Sport/Utility of the Year?เป็นหนึ่งในรางวัลอันทรงเกียรติ ที่ Motor Trendมอบให้กับผู้ผลิตรถยนต์ ซึ่งรวมถึงBest Driver’s Car? , Car of the Year? และTruck of the Year? ในฐานะหนึ่งในแบรนด์ยานยนต์ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในโลกนิตยสาร Motor Trendเข้าถึงผู้อ่านมากกว่า 7 ล้านคน และมีให้บริการในหลายแพลตฟอร์ม รวมถึงเว็บไซต์ของ Motor Trend เวอร์ชันดิจิทัลสำหรับ iPad และ iPhone Google TV Facebook และMotor เทรนด์วิทยุ เว็บไซต์MotorTrend.com ดึงดูดผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำกันมากกว่า 4 ล้านคนต่อเดือนและช่อง YouTube มีผู้ชม เฉลี่ยมากกว่า 1 ล้านครั้งต่อสัปดาห์

เกี่ยวกับ นิตยสารMotor Trend

Motor Trendซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Source Interlink Media, LLC ก่อตั้งขึ้นในปี 2492 และมียอดจำหน่าย 1.1 ล้านคน และมีผู้อ่านรวม 7 ล้านคน MOTOR TREND เป็นที่รู้จักในระดับสากลว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ชั้นนำด้านการเผยแพร่ยานยนต์ ประกอบด้วย Motor Trend Magazine; เว็บไซต์ motortrend.com ที่ได้รับรางวัล; มอเตอร์เทรนด์วิทยุ; เทรนด์รถบรรทุก ; มอเตอร์ เทรนด์ คลาสสิค ; มอเตอร์ เทรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ออโต้โชว์; Motor Trend en Espanol; และรางวัล Motor Trend Car, Truck และ SUV of the Year ที่มีชื่อเสียง

เกี่ยวกับ Source Interlink Media

Source Interlink Media คือแหล่งข่าวชั้นนำของสื่อที่มีความสนใจเป็นพิเศษในสหรัฐอเมริกา ด้วย สิ่งพิมพ์มากกว่า 70 รายการ เว็บไซต์ 90 แห่ง ผลิตภัณฑ์แบรนด์ 400 รายการ กิจกรรมมากกว่า 65 รายการ และ รายการโทรทัศน์ และ วิทยุ SIM เป็นผู้ให้บริการเนื้อหารายใหญ่ที่สุดแก่ชุมชนผู้สนใจที่สนใจในยานยนต์ กีฬาแอ็กชัน ทางทะเล และกิจกรรมเฉพาะกลุ่มอื่นๆ กลยุทธ์ของแผนกนี้คือการมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดโดยใช้ประโยชน์จากและขยายแบรนด์หลักที่เป็นผู้นำตลาดผ่านแนวทางสื่อแบบหลายแพลตฟอร์ม

คลังรูปภาพ/มัลติมีเดียที่มีจำหน่าย: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=50042540&lang=enการวิจัยและการตลาด: รายงานประเทศในแอฟริกาใต้: ข้อมูลประชากรทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ประกันภัย
26 ตุลาคม 2554 12:07 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ดับลิน–( บิสิเนส ไวร์ )– 16 ก.ค. 2561 Research and Markets ( http://www.researchandmarkets.com/research/af78a7/south_africa_count ) ได้ประกาศเพิ่ม ” รายงานประจำประเทศของแอฟริกาใต้: ข้อมูลประชากรทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ประกันภัย ” รายงานข้อเสนอของพวกเขา

“รายงานประเทศในแอฟริกาใต้: ข้อมูลประชากรทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ประกันภัย”

ทวีตนี้
รายงานที่ครอบคลุมนี้จะตรวจสอบผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยในแอฟริกาใต้: แนวโน้มผู้บริโภค/ตลาดในท้องถิ่น โปรไฟล์ประชากรเชิงภูมิศาสตร์โดยละเอียดของผู้บริโภค ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค และการใช้สื่อ การวิเคราะห์ผู้บริโภคอิงจากการสำรวจผู้บริโภคประจำปีล่าสุดจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนระดับประเทศมากกว่า 20,000 คน – การสำรวจสื่อและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจัดทำโดยมูลนิธิวิจัยการโฆษณาแห่งแอฟริกาใต้ โดยจะตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลประชากร ไลฟ์สไตล์ การบริโภคสื่อ และการใช้โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตของผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามประเภทผลิตภัณฑ์ ทำให้เป็นรายงานอ้างอิงที่สำคัญสำหรับทุกคนที่ต้องการทำความเข้าใจตลาดนี้

คำถามสำคัญบางข้อที่รายงานจะช่วยให้คุณตอบได้คือ:

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยหลักในตลาดคืออะไร และมีตำแหน่งอย่างไร?
แนวโน้มของผู้บริโภคและตลาดที่สำคัญที่ควรรวมอยู่ในกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณมีอะไรบ้าง
ใครคือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ประกันภัย? เช่น อายุ เพศ ความมั่งคั่ง ช่วงชีวิต ภูมิศาสตร์ประชากร
คุณมีส่วนร่วมกับพวกเขาอย่างไร? เช่น ไลฟ์สไตล์ อินเตอร์เน็ต มือถือ กีฬา ดนตรีที่สนใจ
คุณใช้สื่ออะไรสื่อสารกับพวกเขา? เช่น ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อออนไลน์
หัวข้อสำคัญที่ครอบคลุม:

1. ภาพรวมประชากรประชากรของ SA

2. แนวโน้มผลิตภัณฑ์ประกันภัย: 2550 – 2554

3. แนวโน้มตลาดและผู้บริโภค (พ.ศ. 2550-2554): นโยบายความคุ้มครองชีวิต; บริจาค/ออมทรัพย์; การบริจาค/ออมทรัพย์โดยไม่มีความคุ้มครองชีวิต; เงินงวดเกษียณอายุ; ประกันงานศพ; และประกันสุขภาพ 4. ข้อมูลประชากรและการเจาะแบรนด์ (2011): กรมธรรม์ประกันชีวิต; บริจาค/ออมทรัพย์; การบริจาค/ออมทรัพย์โดยไม่มีความคุ้มครองชีวิต; เงินงวดเกษียณอายุ; ประกันงานศพ; และประกันสุขภาพ

5. ไลฟ์สไตล์ (2554): นโยบายความคุ้มครองชีวิต; บริจาค/ออมทรัพย์; การบริจาค/ออมทรัพย์โดยไม่มีความคุ้มครองชีวิต; เงินงวดเกษียณอายุ; ประกันงานศพ; และประกันสุขภาพ

6. สื่อ (2010): นโยบายความคุ้มครองชีวิต; บริจาค/ออมทรัพย์; สล็อตฮอลิเดย์ การบริจาค/ออมทรัพย์โดยไม่มีความคุ้มครองชีวิต; เงินงวดเกษียณอายุ; ประกันงานศพ; และประกันสุขภาพ